Movie Name – Avatara Purusha

Language – Hindi

Direction – Suni

Producer – Pushkara Mallikarjunaiah

Witten by – Suni, Sheelam, Kiran, Arjun

Starring – Sharan, Ashika Ranganath, Sai Kumar, Sudha Ravi, Bhavya, Sadhu Kokila, Sri Nagar Kitty, B Suresha

Music by – Arjun Janya

Stunts – Vikram Mor

Executive Producers – Sudarshan DS, Hemant Kumar BN and Prerana Gopal, Teja Murthy

Release Date – Coming Soon (2022)